Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Omnibus" w Łodzi

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie