Wielobranżowa Socjalna Spółdzielnia Pracy "Konsultant" w Łodzi

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Główne pola działalności spółdzielni: doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych, doradztwo w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych, prowadzenie szkoleń z zakresu działalności gospodarczej, finansowo-ekonomicznej.

Branża

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna