Eurex Nieruchomości - Spółdzielnia Socjalna

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Centrum Obsługi Nieruchomości i Lokatorów Eurex Nieruchomości zajmuje się administracją, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami na terenie Polski. Nasze biuro znajduje się w Łodzi. Naszym klientom zapewniamy: pełną obsługę prawną, notarialną, architektoniczną oraz pomoc kredytową. Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie