TIME Spółdzielnia Socjalna

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Spółdzielnia zajmująca się usługami finansowymi wraz z edukacją w tym zakresie. Spółdzielnia obsługuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Organizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych w postaci warsztatów finansowych, emerytalnych, ubezpieczeniowych. Organizacja szkoleń i konferencji finansowych . indywidualne doradztwo finansowe świadczenie usług telemarketingowych w zakresie sprzedaży produktów finansowych

Branża

integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna