Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Prowadzenie placówki terapeutyczno rehabilitacyjnej WTZ

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie