Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Spółdzielcze Zakłady Chemiczne "Mors")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Placówka dziennego pobytu dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w której uczą się podstaw samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie