Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Warsztaty Terapii Zajęciowej są przeznaczone dla absolwentów szkół specjalnych, którzy nie mają możliwości podjęcia pracy zawodowej. Instruktorzy w WTZ prowadzą terapię zajęciową obejmującą m.in. różne formy zajęć plastycznych, tkactwo, obróbkę drewna oraz gospodarstwo domowe. Prowadzone są również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym. Podopiecznym udzielana jest pomoc w zakresie logopedii i kinezyterapii.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie