Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika,w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie