Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Dla 20 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zostały przygotowane cztery pracownie: komputerowa, plastyczna, krawiecko - dziewiarska, gospodarstwa domowego oraz dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna. Wszyscy uczestnicy mają również zapewnioną pomoc psychologa, pielęgniarki i pracownika socjalnego. Pobyt w Warsztacie to nie tylko przygotowanie do podjęcia pracy, ale również zdobywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Ważnym aspektem jest dla nas integracja społeczna realizowana przez udział w wycieczkach krajoznawczych, zawodach sportowych, konkursach plastycznych, wokalnych, teatralnych, jak również w spotkaniach z uczestnikami z innych ośrodków i ze społecznością lokalną.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie