Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pokój")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Głównym celem działalności jest rehabilitacja zawodowa i społeczna czyli przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie. Terapia zajęciowa odbywa się codziennie dla 35 osób niepełnosprawnych - głównie z powodu upośledzenia umysłowego, porażenia mózgowego, epilepsji.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie