Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Urząd Miasta i Gminy Drzewica)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Uczestnictwo w warsztatach to dla osób niepełnosprawnych możliwość wyrażania siebie poprzez różne formy aktywności: śpiew, taniec, rysunek, prace ręczne, prace graficzne, kulinarne i wiele innych, w których czują się dobrze, swobodnie, bezpiecznie i twórczo. Terapia społeczna oraz aktywizacja zawodowa, pozwalają osobom uczęszczającym na warsztaty wyzwolić się ze swojej niepełnosprawności oraz uciec od monotonii czterech ścian w zaczarowany świat, jaki niesie ze sobą każdy dzień spędzony wspólnie z przyjaciółmi.

Branża

edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych