Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Prowadzimy świetlicę pobytu dziennego dla 30 dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, oraz WTZ dla 45 osób niepełnosprawnych

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie