Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Warsztat Terapii Zajęciowej-osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia z powiatu opoczyńskiego;
organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych nie zrzeszonych w placówkach;
realizacja programów sprzyjających rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie