Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" w Łowiczu)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Głównym zadaniem jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajeciowej w Parmie w powiecie łowickim. Pod opieką mamy 30 osób z różnymi schorzeniami z I i II grupą inwalidzką. Prowadzona jest rehabilitacja społeczna oraz elementy rehabilitacji zawodowej, również usprawnianie narządu ruchu. Ściśle współpracujemy z rodzinami osób niepełnosprawnych. Organizowane są imprezy, plenery integracyjne, spotkania kulturalne, sportowe.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie