Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Zapewniamy opiekę przez 5 dni w tygodniu wszystkim, którzy się do nas zgłosili i posiadają skierowanie na terapię zajęciową.
Swoją troską objęliśmy wszystkich, szczególnie osoby z rodzin rolników, którzy nie mają zbyt wiele czasu dla swoich chorych członków rodziny. Naszym celem było łagodzenie barier niepełnosprawności. Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie fachowej opieki skierowanej na polepszenie ich jakości życia.
Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną opiekę nad niepełnosprawnymi i młodzieżą przez cały zespół.
Osobom niepełnosprawnym umożliwiliśmy nabycie umiejętności ułatwiające życie codzienne czyli daliśmy im poczucie bezpieczeństwa.
Wszystko co robimy jako zarząd, robimy bezpłatnie.
Obejmujemy opieką ludzi zamieszkałych na terenie gminy Będków oraz gmin: Ujazd, Rokiciny, Czarnocin. Ogólnie staramy się działać w ramach woj. Łódzkiego.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie