Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń "Orpel")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Warsztat Terapii Zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie