Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" Zakład Pracy Chroninej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

W 9 pracowniach: Artystycznej, Stolarskiej, Komputerowej, Gospodarstwa Domowego, Rękodzieła, Malarskiej, Krawieckiej, Hafciarsko - Bukieciarskiej i Ceramicznej młodzież uczy się życia - tego, co jest najbardziej istotne w samodzielnej egzystencji, zdobywają nowe umiejętności, utrwalają te już posiadane, dokonują wyborów, podejmują decyzje i są za nie odpowiedzialni, gospodarują pieniędzmi, pełnią różne role społeczne, wchodzą w interakcje z innymi odnajdując własne miejsce w społeczeństwie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie