Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Spółdzielnia Inwalidów "Tęcza" Zakład Pracy Chronionej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Naczelnym celem działań terapeutycznych jest stworzenie dla szans samorealizacji i możliwości integracji ze społecznością ludzi zdrowych. Zajęcia odbywają się w pracowniach: plastycznej, witrażowej, stolarskiej, rękodzielniczej, gospodarstwa domowego, komputerowej, ceramicznej, szwalniczej, oraz introligatorskiej.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie