Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

W placówce odbywają się zajęcia w następujących pracowniach:
1. pracownia informatyczno-botaniczna
2. pracownia stolarska
3. pracownia malarsko-artystyczna
4. pracownia tkacka
5. pracownia plecionkarsko-dziewiarska
6. pracownia gospodarstwa domowego
7. pracownia wikliniarska

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie