Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Pracownia komputerowa, robótek ręcznych, plastyczna, gospodarstwa domowego

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie