Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 20 uczestników w wieku od 17 do 50 roku życia, w stosunku do których właściwy organ orzekł stopień niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej. Działania:
- wszechstronna rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika,
- poprawa zaradności osobistej,
- poprawa sprawności psychofizycznych i aktywnego życia w środowisku,
- dbałość o dobre samopoczucie uczestników oraz radość wynikająca z pracy zespołowej,
- przygotowania do podjęcia pracy.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie