Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizujemy przez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim i w Sulejowie. Na liście uczestników WTZ-ów jest 125 osób. Jednak liczba podopiecznych jest dużo większa (ok. 150 osób), bo niektórzy, z różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w codziennej terapii. Stowarzyszenie prowadzi również Punkt Oparcia Społecznego, gdzie rodziny osób niepełnosprawnych znajdują różnorodną pomoc. Ponadto organizujemy imprezy turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, opoczyński i tomaszowski.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie