Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

WTZ posiada 7 pracowni i są to: pracowania gospodarcza, rehabilitacyjna, rzeźba, drewno, plastyka, informatyka, tkactwo.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie