Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie