Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

WTZ to ośrodek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. Głównymi założeniami terapii jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Każdy warsztat zawiera pracownie w których odbywają się różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez wyspecjalizowanych i wyszkolonych terapeutów. WTZ w Ozorkowie zawiera 7 pracowni, pokój pielęgniarski oraz punkt rehabilitacji ruchowej. Obecnie do Ozorkowskiego WTZ-u uczęszcza 28 uczestników.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie