Warsztat Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna