Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowa Zorza (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nowa Zorza")

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez pracę, oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna młodzieży niepełnosprawnej na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie