Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Adaś"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Wspieranie działalności i rozwoju Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie