Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w Związku - wysiedlonych i osadzonych w obozach przesiedleńczych w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim. Niesienie pomocy przy organizowaniu opieki medycznej. Organizowanie rocznicowych mszy świętych. Gromadzenie materiałów do monografii wysiedleń. Prowadzenie kroniki i kalendarium związkowego. Organizowanie dożywiania.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych