Związek Sportowy Karate Shotokan NSKF Polska

Forma prawna: związek stowarzyszeń

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby