Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Wspiera rozwój i upowszechnianie twórczości plastycznej, zajmuje się też ochroną swobody twórczości plastycznej.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego