Związek Młodzieży Chrześcijańskiej - Polska YMCA

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Prowadzenie działalności kształcącej sekcje naukowe, sportowe, turystyki i wypoczynku, lektorat języka angielskiego. Organizowanie wycieczek, obozów spotkań i imprez okolicznościowych. Prowadzenie Klubu Seniora i sekcji ekologicznej. Organizowanie szkoleń bezrobotnych.

Branża

edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby