Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Łodzi

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Reprodukcja psów rasowych.

Branża

ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności