Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Okręgowy

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Reprezentowanie przed sądami. Współpraca z Opieką Społeczną. Pomoc materialna w miarę posiadanych zasobów

Branża

działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego