Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Współpraa z Ministerstwem Rolnictwa, wsparcie, doradztwo, monitoring rynku drobiarskiego.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)