Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Sieradzu

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Zrzeszenie branżowe

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)