Zjednoczenie Pabianickie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Ratowanie zabytkowych nagrobków pabianickich nekropolii.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego