Zgiersko-Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Ratownictwo i ochrona ludności. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności