Zgierski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

popularyzacja ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego