Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków
Aktywizacja społeczna osób starszych.
Integracja międzypokoleniowa

Branża

edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych