Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Udział w realizacji programu edukacji narodowej poprzez kształcenie, dokształcanie i doskonalenie ogólne i zawodowe młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i poza szkolnych. Zakład prowadzi szkoły dla młodzieży i dorosłych, kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kursowe, warsztaty szkoleniowo produkcyjne.

Branża

edukacja i wychowanie