Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi Rok Założenia 1913

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Wszechstronne popierania działalności gospodarczej oraz ochronę i reprezentowanie interesów członków. 

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia