Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia