Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego

Forma prawna: związek stowarzyszeń

Oferta

Wspieranie organizacji pozarządowych. Ratownictwo i ochrona ludności.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności