Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Ratownictwo i ochrona ludności. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności