Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w Wieluniu

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na dziejach historycznie ukształtowanego terytorium, jakim jest ziemia wieluńska. Organizuje sesje naukowe związane z ważnymi rocznicowymi wydarzeniami w dziejach regionu, posiedzenia naukowe, wydaje periodyk naukowy pt. "Rocznik Wieluński" oraz inne prace naukowe poświęcone regionowi wieluńskiemu. Działalność naukowo-badawcza jest ukierunkowana na dokumentowaniu dziejów społeczno-gospodarczych i politycznych Wielunia i ziemi wieluńskiej.

Branża

edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego