Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych; aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i rozpoczynającym własną działalność gospodarczą; popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami;
uruchamianie pozabankowego wsparcia finansowego dla nowopowstających firm; organizowanie imprez publicznych jak: imprezy środowiskowe, młodzieżowe, służące aktywizacji zawodowej, zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, budowie nowych miejsc pracy, promocji regionu.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia