Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Reprezentowanie interesów członków wobec organów państwowych, a w szczególnośści wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównej Inspekcji Weterynaryjnej. Reprezentowanie członków Unii przed Komisją Europejską. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie techniki, technologii, ekonomii, prawa własnośści przemysłowej i innych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania członków. Integrowanie środowiska. Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-handlowych krajowych i zagranicznych.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)