Unia Europejskich Federalistów - Polska

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Działalność polityczna.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami