Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Pegaz" przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie